Privacy policy

Home » Privacy policy

Versie 1.0 | Deze pagina is voor het laatst aangepast op 30 april 2021

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van We Have A Plan. Je dient zich ervan bewust te zijn dat We Have A Plan niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

We Have A Plan respecteert de privacy van alle websitebezoekers. We Have A Plan draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. We Have A Plan zal zich houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

We Have A Plan houdt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze verklaring is van kracht met ingang van 25 mei 2018.

Welke gegevens verzamelen wij van jou?

• Als je onze website bezoekt plaatsen wij cookies op het apparaat waarmee je ons bezoekt;
• Wanneer je een vraag stelt via het contactformulier;
• Als je op de hoogte wilt blijven van aanbiedingen, productinformatie of kennis via onze nieuwsbrief.
• Wanneer je een webcam protector aanvraagt.

Hoe wij voor de bescherming van jouw gegevens zorgen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onderstaand kun je zien welke maatregelen wij nemen voor de bescherming van jouw gegevens.

Technische maatregelen
• Logische en fysieke (toegangs-)beveiliging en beveiliging van apparatuur van onze hostingpartij;
• SSL-beveiliging. Dit zorgt voor beveiliging van jouw gegevens tussen de server en internet browser;
• Technisch beheer van de (zo beperkt mogelijke) autorisaties en bijhouden van logbestanden;
• Beheer van technische kwetsbaarheden. Er worden periodieke updates uitgevoerd én extra updates uitgevoerd als er sprake is van een verhoogd beveiligingsrisico;
• Software, browsers, virusscanners en operating systems worden up-to-date gehouden;
• Door onze hostingpartij worden back-ups gemaakt waarmee de beschikbaarheid van en de toegang tot de persoonsgegevens tijdig kunnen worden hersteld;
• Versleuteling van gegevens;

Organisatorische maatregelen
• Toewijzen van verantwoordelijkheden voor informatiebeveiliging;
• Bevorderen van beveiligingsbewustzijn bij bestaande en nieuwe medewerkers;
• Opstellen van procedures om op gezette tijdstippen de beveiligingsmaatregelen te testen, te beoordelen en te evalueren;
• Regelmatige controle van de logbestanden. Dit wordt gebruikt om problemen vast te stellen. Er wordt niet periodiek alle logbestanden gelezen;
• Bij datalekken en beveiligingsincidenten wordt, afhankelijk van de situatie, updates uitgevoerd, codes aangepast of extra beveiligingsmaatregelen in een andere vorm;
• Sluiten van geheimhoudings- en verwerkersovereenkomsten;
• Beoordelen of wij dezelfde doelen kunt behalen met minder persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienden via deze pagina. Wij zullen binnen 24 uur reageren.

Heb je vragen of klachten?

Heb je vragen over je gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over deze privacyverklaring? Dan kan je contact met ons opnemen via info@wehaveaplan.nl of een brief te sturen naar:

We Have A Plan
t.a.v. J.W. Offringa
Waterloseweg 7a
7311 JG Apeldoorn

Bij klachten, bijvoorbeeld over de manier waarop we je gegevens gebruiken, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.