Onze privacy policy

Versie 1.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van We Have A Plan. U dient zich ervan bewust te zijn dat We Have A Plan niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

We Have A Plan respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. We Have A Plan zal zich houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

We Have A Plan houdt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze verklaring is van kracht met ingang van 25 mei 2018.

Welke gegevens verzamelen wij van jou?

• Als je onze website bezoekt plaatsen wij cookies op het apparaat waarmee je ons bezoekt;
• Wanneer je een vraag stelt via het contactformulier;
• Als je op de hoogte wilt blijven van aanbiedingen of productinformatie via onze nieuwsbrief.

Hoe wij voor de bescherming van jouw gegevens zorgen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onderstaand kun je zien welke maatregelen wij nemen voor de bescherming van jouw gegevens.

Technische maatregelen
• Logische en fysieke (toegangs-)beveiliging en beveiliging van apparatuur van onze hostingpartij;
• SSL-beveiliging. Dit zorgt voor beveiliging van jouw gegevens tussen de server en internet browser;
• Technisch beheer van de (zo beperkt mogelijke) autorisaties en bijhouden van logbestanden;
• Beheer van technische kwetsbaarheden. Er worden periodieke updates uitgevoerd én extra updates uitgevoerd als er sprake is van een verhoogd beveiligingsrisico;
• Software, browsers, virusscanners en operating systems worden up-to-date gehouden;
• Door onze hostingpartij worden back-ups gemaakt waarmee de beschikbaarheid van en de toegang tot de persoonsgegevens tijdig kunnen worden hersteld;
• Versleuteling van gegevens;
• De website van We Have A Plan maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Organisatorische maatregelen
• Toewijzen van verantwoordelijkheden voor informatiebeveiliging;
• Bevorderen van beveiligingsbewustzijn bij bestaande en nieuwe medewerkers;
• Opstellen van procedures om op gezette tijdstippen de beveiligingsmaatregelen te testen, te beoordelen en te evalueren;
• Regelmatige controle van de logbestanden. Dit wordt gebruikt om problemen vast te stellen. Er wordt niet periodiek alle logbestanden gelezen;
• Bij datalekken en beveiligingsincidenten wordt, afhankelijk van de situatie, updates uitgevoerd, codes aangepast of extra beveiligingsmaatregelen in een andere vorm;
• Sluiten van geheimhoudings- en verwerkersovereenkomsten;
• Beoordelen of u dezelfde doelen kunt behalen met minder persoonsgegevens. Dit wordt voornamelijk gebruikt om de drempel te verlagen voor bezoekers/gebruikers om informatie te delen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienden via dit formulier. Wij zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Heb je vragen of klachten?

Heb je vragen over je gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over deze privacyverklaring? Dan kan je contact met ons opnemen via info@wehaveaplan.nl of een brief te sturen naar:

We Have A Plan
t.a.v. J.W. Offringa
Prins Willem-Alexanderlaan 270
7311 SZ Apeldoorn

Bij klachten, bijvoorbeeld over de manier waarop we je gegevens gebruiken, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.